Free Download BabyApp – ciąża i poród  APK

Free Download BabyApp – ciąża i poród APK

Description of BabyApp - ciąża i poród

Aplikacja BabyApp – ciąża i poród to kalendarz ciążowy, kontrola wagi, praktyczne porady na czas ciąży i porodu. To Twój osobisty asystent ciążowy.

W aplikacji skorzystasz z wielu przydatnych podczas ciąży funkcjonalności, takich jak:
– kalendarz ciąży tydzień po tygodniu
– kalkulator terminu porodu
– kalkulator wagi w ciąży
– porady wideo
– słownik terminów ciążowo-porodowych
– powiadomienia
– widgety

Kalendarz ciąży. W kalendarzu ciąży znajdziesz praktyczne porady na każdy tydzień ciąży, informacje, co dzieje się z Tobą i Twoim maleństwem. Z aplikacją nie zapomnisz o obowiązkowych i nieobowiązkowych badaniach. Na każdy tydzień ciąży przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną poradę, która przygotuje Cię do porodu już od pierwszych tygodni.

Kalendarz ciąży to również przydatne narzędzia, takie jak kalkulator porodu, dzięki któremu szybko wyliczysz termin rozwiązania i kalkulator wagi w ciąży, dzięki któremu skontrolujesz przyrost swojej wagi w poszczególnych tygodniach.

Porady wideo. W tej części znajdziesz wskazówki ekspertów, jak przygotować się do porodu, jak wygląda poród, a także podpowiedzi, jak zajmować się niemowlakiem tuż po narodzeniu.

Słownik terminów ciążowo-porodowych. W słowniku sprawdzisz znaczenie najważniejszych pojęć związanych z ciążą i porodem. Dzięki temu nie zaskoczy Cię fachowa terminologia.

Powiadomienia. Dzięki powiadomieniom będziesz na bieżąco monitorować tygodnie ciąży, a także swoją wagę.

Widgety. To narzędzia, do których będziesz mieć szybki i wygodny dostęp już z ekranu swojego telefonu. Znajdziesz wśród nich:
– zegar ciąży, który poinformuje Cię szybko o bieżącym tygodniu;
– imiennik z propozycjami imion dla dziecka;
– dziennik, w którym możesz prowadzić ciążowe zapiski,
– kalkulator grupy krwi dziecka
– cytaty z motywującymi myślami na te wyjątkowe 9 miesięcy.

Aplikacja BabyApp – ciąża i poród została opracowana przez zespół redakcyjny M jak mama. Oczekuj dziecka radośnie i spokojnie

Porady w aplikacji mają charakter informacyjny i nie zastąpią wizyty u lekarza.
Application BabyApp – pregnancy and childbirth is a calendar of pregnancy, weight control, practical advice for the duration of pregnancy and childbirth. It’s your personal assistant pregnancy.

In the application you use with many useful functions during pregnancy, such as:
– calendar pregnancy week by week
– date of birth calculator
– weight calculator pregnant
– video tips
– a glossary of terms ciążowo-childbirth
– notifications
– widgets

Pregnancy Calendar. The pregnancy calendar you will find practical advice for each week of pregnancy, information on what is happening with you and your little one. With the application you do not forget about the compulsory and optional tests. For each week of pregnancy we have prepared for you a special tip that will prepare you for the birth from the very first weeks.

Pregnancy Calendar is also useful tools such as a calculator birth, through which quickly wyliczysz term solutions and weight calculator pregnant whereby inspect their weight gain in the individual weeks.

Tips video. In this section, you will find expert guidance on how to prepare for childbirth looks like childbirth, as well as tips on how to deal with a baby shortly after birth.

Glossary ciążowo-childbirth. In the dictionary you check the meaning of key concepts related to pregnancy and childbirth. Thanks not surprise you professional terminology.

Notifications. With notifications will continuously monitor weeks of pregnancy, as well as your weight.

Widgets. This tool, which you will have quick and convenient access already on the screen of your phone. You will find among them:
– Pregnant clock that will tell you quickly about current week;
– the namesake of the proposals for the names of the child;
– diary in which you can drive maternity records,
– calculator baby’s blood group
– quotes from motivating thoughts on these unique 9 months.

Application BabyApp – pregnancy and childbirth was developed by the editorial team as M mom. Expect your child happily and peacefully

Tips in the application are informative and not replace visits to the doctor.
Dostosowanie do wymogów RODO http://rodo.grupazpr.pl/

App Information of BabyApp - ciąża i poród

App Name BabyApp - ciąża i poród
Package Name pl.zprmedia.BabyApp
Version
Rating ( 349 )
Size 6.1 MB
Requirement Android 4.1+
Updated
Installs 10,000+
Category Apps, Parenting
Developer

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *